Only in Austria?

I Kärnten, et bundesland kjent for sin høyreekstreme farsfigur Jörg Haider, pågår for tiden en rettsak mot lederen av et asylmottak der en asylsøker døde og flere ble alvorlig skadet i en brann i 2008. Anklagen går ut på at mottaket ikke hadde noen nødutganger, noe som tvang menneskene i huset til å hoppe fra de øvre etasjene. Ernst Maiditsch, advokaten til den anklagede, vil nå forsvare ham med en antropologisk(..?) undersøkelse på “flyktoppførselen” til “mellomafrikanere”. Hans argument går ut på at hopping er en naturlig flyktreaksjon for “mellomafrikanere”, og at dødsulykken dermed ikke ville vært forhindret om mottaket hadde hatt nødutganger, da “mellomafrikanere” uansett ville komme til å følge hoppeinstinktene sine.

La oss ta det fra begynnelsen: “mellomafrikanere”, har ifølge Maiditsch alle til felles at de har et utpreget hoppeinstinkt. Ettersom Maiditsch mener at en nødutgang ikke vil hjelpe noenting, er dette hoppeinstinktet tydeligvis noe inngrodd, noe biologisk, noe som sitter dypt i den mellomafrikanske sjel. “Mellomeuropeere” derimot, har en instinktiv forståelse av hvordan en burde forholde seg i en brannsituasjon.

Mellomeuropeeren lukter røyk, og instinktet hans sier “jeg må lukke alle vinduer”. Hans neste urinstinkt, lagret et sted langt nede i hans mellomeuropeiske DNA, sier “hold et lommetørkle foran munnen og kryp mot nærmeste nødutgang”. Han er raskt fremme, hans innebyggede mellomeuropeiske nødutgangskompass slår aldri feil. Vel fremme med nødutgangen forholder han seg rolig, han vet at panikk ikke løser noenting. Generasjoner av mellomeuropeere før ham har klatret ned brannstiger med en ro forankret i deres mellomeuropeiske arv. De stakkarne som har utenommellomeuropeisk blod i seg kan bare håpe at det er de fornuftige genene som tar over i en slik alvorssituasjon, og at den portugisiske tippoldefaren sitt temperamentfulle DNA ikke vil hevde seg akkurat nå.

At en advokat kan gå ut offentlig i 2010 og mene at afrikanere er for dumme til å kunne lære hva en nødutgang er, og at brannsikkerhetsregler som beskytter alle andre mennesker i landet dermed ikke trenger å gjelde for dem, gjenspeiler samme menneskesyn som har legitimert slaveri, holokaust og kolonialisme. Ettersom avisene her er fulle av slike saker daglig kjenner jeg at jeg må kjempe mot å innta en apatisk “slik er det her i landet” holdning. Østerrike er ekstremt, men jeg vil ikke være en av dem som bare sitter og ser på, det finnes rasisme i alle land og bekjempelse av denne er alles ansvar. Men ville en advokat kunne kommet ustraffet med slike uttalelser i Norge?

Advertisements

~ by chicida on March 6, 2010.

4 Responses to “Only in Austria?”

  1. DRØYT!! fy faen

  2. Det verste er at dette kun er en av mange lignende slike tilfeller. En av kandidatene ved det neste presidentvalget har uttalt at hennes kunnskaper om gasskamrene brukt under nazi-tiden er det som ble undervist i skolen mellom 1964 og 1976, en periode der nazi-tiden fremdeles ble tidd ihjel.

  3. Jeg ble så sjokkert da jeg leste dette i går at jeg måtte kopiere det og maile til en venninne. At det er mulig? At folk ikke ler det ihjel, men godtar det?
    :(

  4. Jeg er glad å høre at det er flere som lar seg sjokkere, her trekker folk på skuldrene. Og jeg blir skremt når jeg tar meg selv i det samme, det er så normalt her at jeg nesten forventer å høre om noe lignende hver gang jeg åpner en avis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: